Medicinal plants and home made remedies

Dates: from 15th March to 19th April 2012

Place: Manresa, Barcelona – Catalonia (Spain).

Organiser: L’Era – Space of agrobiological resources.

Content: guidelines ofr the wild plants recognition, harvesting, preservation and preparation of remedies. Approach to traditional knowledge of home preparations for solving small problems of health, and basic guidelines to enjoy a healthy life.

Program

  • 15/03/12 – GUIDELINES FOR A HEALTHY LIFE. PHYTOTHERAPY AS A TOOL OF HEALTH. By: Neva Añó, handcraft phytotherapist producing creams, soaps and natural remedies.
  • 22/03/12 – RECOGNITION AND USES OF MEDICINAL PLANTS (I). By: Esteve Padullés, expert in herbalism, collector of medicinal plants and natural guide.
  • 29/03/12 – RIDE FOR RECOGNITION AND HARVESTING OF MEDICINAL PLANTS. By: Esteve Padullés, expert in herbalism, collector of medicinal plants and natural guide.
  • 12/04/12 – BASIS FOR PREPARATION OF REMEDIES: infusions, decoctions, ointments, syrups, etc. By: Neva Añó, handcraft phytotherapist producing creams, soaps and natural remedies.
  • 19/04/12 – PREPARATION AND USES OF DIFFERENT REMEDIES. essential oils and creams. By: Neva Añó, handcraft phytotherapist producing creams, soaps and natural remedies.

SOURCE: InfoPam

CATALAN

Plantes medicinals i remeis casolans

Dates: del 15 de març al 19 d’abril 2012 – 10:00-13:00 h i 17:00-20:00 h.

Lloc: FUB, Manresa

Organitza: L’Era – Espai de Recursos Agroecològics

Contingut: es donaran les pautes per al reconeixement de les plantes a la natura, la seva recol·lecció, conservació i preparació dels remeis, així com l’elaboració pràctica d’alguns d’ells. Un apropament als coneixements tradicionals dels preparats casolans per solventar petits problemes de salut, així com quines són les pautes bàsiques per gaudir d’una vida saludable.

Programa:

  • 15/03/12 – PAUTES PER A UNA VIDA SALUDABLE. LA FITOTERÀPIA COM A EINA DE SALUT. A càrrec de: Neva Añó, fitoterapeuta i artesana elaboradora de cremes, sabons naturals i remeis casolans.
  • 22/03/12 – RECONEIXEMENT I USOS DE PLANTES REMEIERES (I). A càrrec de: Esteve Padullés. Expert en herboristeria, recol·lector de plantes medicinals i guia d’espais naturals.
  • 29/03/12 – SORTIDA DE RECONEIXEMENT I RECOL·LECCIÓ DE PLANTES REMEIERES. A càrrec de: Esteve Padullés. Expert en herboristeria, recol·lector de plantes medicinals i guia d’espais naturals.
  • 12/04/12 – BASES PER A LA PREPARACIÓ DELS REMEIS: INFUSIONS, DECOCCIONS, UNGÜENTS, XAROPS, etc. A càrrec de: Neva Añó, fitoterapeuta i artesana elaboradora de cremes, sabons naturals i remeis casolans.
  • 19/04/12 – PREPARACIÓ I USOS DELS DIFERENTS REMEIS CASOLANS. OLIS ESSENCIALS I CREMES. A càrrec de: Neva Añó, fitoterapeuta i artesana elaboradora de cremes, sabons naturals i remeis casolans.

Inscripcions

FONT: L’Era – Espai de Recursos Agroecològics

About apsb

tècnica de l'Àrea de Productes Secundaris del Bosc del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s