On 23 April 2012, in Solsona, the Department of Forest Products Side of the Forest Science Centre of Catalonia, held a special class of 5 h, Introduction to the natural environment. Sustainable harvesting of wild medicinal and aromatic plants, addressed to the students of the Environmental guides course.

It was performed an introduction to medicinal and aromatic plants more frequently in the Mediterranean and the Pyrenees, from a botanical standpoint, as of uses, and it was explained the techniques of sustainable harvesting wild, showing case studies with photografs and directly in the field around Solsona. The students could see species such as dandelion (Taraxacum officinale), whose leaves (for salads and infusions) are harvested before flowering and the roots (for infusions) at the end, or plantain (Plantago lanceolata) whose leaves are harvested for cogh. In both cases, was influenced by the fact that only need to pick a few leaves from each plant, and never reap all the plants of the same population.

Also showed that, in the case of rosemary (Rosmarinus officinalis) and thyme (Thymus vulgaris) should not boot from soil or never cut the woody part of the plant, this could damage the plant and the useful part of the plant (leaves) are in the top.

CATALAN

El passat dia 23 d’abril 2012,a Solsona, l’Àrea de Productes Secundaris del Bosc el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, va realitzar una classe especial de 5 h, Introducció al medi natural. Recol·lecció silvestre sostenible de plantes aromàtiques i medicinals, adreçada als alumnes del Curs de monitor Ambiental.

Es va realitzar una introducció a les plantes aromàtiques i medicinals més freqüents en l’àmbit mediterrani i dels Pirineus, tant des del punt de vista botànic com d’usos, i es van explicar les tècniques sostenibles de recol·lecció silvestre més habituals, explicant casos pràctics tant en fotografia com en una sortida botànica pels voltants de Solsona, on es van poder veure espècies com ara dent de lleó (Taraxacum officinale), de la qual es cullen les fulles abans de la floració i les arrels un cop finalitzada, o el plantatge (Plantago lanceolata) que se’n cullen les fulles. En ambdós casos, es va incidir en el fet que cal només collir unes quantes fulles de cada planta, i no collir mai totes les plantes de la mateixa població.

També es va ensenyar que, en el cas del romaní (Rosmarinus officinalis) i el timó (Thymus vulgaris) no s’ha d’arrecar ni de tallar mai per la part llenyosa de la planta, ja que la part aprofitada (fulla) està a la part superior i no cal malmetre la planta.

Advertisements

About apsb

tècnica de l'Àrea de Productes Secundaris del Bosc del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s